Phlebotomist ยป Detroit, MI ยป Novi, MI ยป American Red Cross

Phlebotomist at American Red Cross in Novi, MI

๐Ÿ“Œ Novi, US ๐Ÿท๏ธ Full Time ๐Ÿ•‘ 2021-07-27
View Application

You will be redirected to American Red Cross's preferred application process.

Phlebotomist Warren, MI Donor Center

Please use Google Chrome or Mozilla Firefox when accessing Candidate Home. By joining the American Red Cross you will touch millions of lives every year and experience the greatness of the human spirit at its best. Are you ready to be part of the world's largest humanitarian network?

Job Description

Phlebotomist
- Donor Center $750 Sign
- On Bonus
Full-Time; 4 - 10-hour Shifts Ability to work Variable

Schedule

- including Weekends & HolidaysPay: $16.07/hour plus Union benefits and weekend/shift differentials. Locations: Ann Arbor, Warren, Bloomfield, & Livonia.
Looking for a dynamic job opportunity that makes a difference?
Consider a phlebotomy career at the American Red Cross.

Position Summary

As a Donor Center Phlebotomist with the American Red Cross you will perform whole blood & platelet collection procedures with our donor center team. Platelets are tiny cells in your blood that form clots and stop bleeding. For millions of Americans, they are essential to surviving and fighting cancer, chronic diseases, and traumatic injuries. Every 30 seconds someone in the U.S. needs platelets. And because platelets must be used within five days, new donors are needed every day. To learn more about this role, watch this short video:
A life-saving mission.
A life-changing career. Join us.
A life-saving mission.
A life-changing career. Join us. Job Summary.
Conduct donor health history screening to determine eligibility and complete the phlebotomy for the collection of manual and automated blood units. Perform blood drive support functions as assigned. Demonstrate excellence in customer service and public relations to promote a positive, professional image of the American Red Cross Biomedical Services.

Responsibilities

1. Comply with applicable Federal, State and local regulations as well as all American Red Cross policies, procedures and guidelines.
2. May perform any or all blood collection procedures (may include allogeneic, autologous, directed, therapeutic; automated red cell and platelet pheresis) donor collections. May perform all types of donor health history screening and eligibility procedures.
3. Conduct donor greeting, donor reaction care and processing and packing of blood as assigned.
4. Perform daily function checks, assemble and maintain supplies and equipment to ensure a state of readiness and to maintain compliance.
5. Function with team effort to ensure efficient donation process focused on donor and sponsor expectations. Maintain positive public relations to promote a professional image.
6. Complete required readings and training assignments by assigned deadline.
7. Perform other related duties as necessary. The above statements are intended to describe the general nature and level of work being performed. They are not intended to be an exhaustive list of all responsibilities and duties required of staff so classified. Scope.
Balance production, customer service and compliance on a day-to-day basis to ensure integrity of the product and optimum donor experience. As integral link between donors and ARCBS, portray a commitment to customer service by conveying and demonstrating a consistent style of professionalism. Qualifications.
Minimum one year of documented satisfactory performance in Collections Technician II or Collection Technician III position or one-year phlebotomy experience preferred. Customer service experience, effective verbal communication and public relations skills are required.
A current valid driver's license and good driving record is required. Basic computer skills desirable. Ability to work a variable schedule including weekends and holidays is required.
HS Diploma or Equivalent is required.
SCHEDULING: Red Cross collects blood during the week, on weekends and holidays. Red Cross provides work schedules 3+ weeks in advance, although changes may be necessary. Candidates must confirm availability for flexibility in scheduling. Why the American Red Cross?
We offer employee growth and development, an incomparable team spirit and a comprehensive benefits package inclusive of health and 401K.Apply now!
Joining our team will provide you with the opportunity to make a difference every day. The American Red Cross is an Equal Opportunity/Affirmative Action employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to sex, gender identity, sexual orientation, race, color, religion, national origin, disability, protected veteran status, age, or any other characteristic protected by law. Interested in Volunteering?
Life's emergencies don't stop, and neither do American Red Cross volunteers, who represent more than 90 percent of our workforce to help prevent and alleviate human suffering. You can make a difference by volunteering in a position that appeals to you and allows you to use your unique skills and talents. The Red Cross relies on generous volunteers who give their time and talent to help fulfill our lifesaving mission. Visit redcross.org/volunteertoday to learn more, including our most-needed volunteer positions. To view the EEOC Summary of Rights, click here: Summary of Rights

View Application

You will be redirected to American Red Cross's preferred application process.

You will be redirected to American Red Cross's preferred application process.

More Cat Jobs

Quest Diagnostics ๐Ÿ“Œ Troy, Michigan ๐Ÿ•‘ 2021-07-27 09:10:16

Phlebotomist

Apply

American Red ๐Ÿ“Œ Warren, Michigan ๐Ÿ•‘ 2021-07-27 12:06:58

Phlebotomist

Apply

American Red ๐Ÿ“Œ Novi, Michigan ๐Ÿ•‘ 2021-07-27 11:57:25

Phlebotomist

Apply

Quest Diagnostics ๐Ÿ“Œ Grand Blanc, Michigan ๐Ÿ•‘ 2021-07-27 08:55:23

Phlebotomist

Apply

Quest Diagnostics ๐Ÿ“Œ Livonia, Michigan ๐Ÿ•‘ 2021-07-27 04:31:38

Phlebotomist

Apply

Uh oh! Something went wrong. Please try again.
We were unable to find any more job. Have you tried changing your search keywords?